Jubolin Classic

Внатрешна маса за израмнување

Опис

Подрачје на употрба

Jubolin Classic е дисперзна пастозна тенкослојна маса за многу фино израмнување и измазнување на внатрешни ѕидни и тавански површини. Се употребува и за пополнување на мали вдлабнатини, пукнатини, дупки, процепи.... Измазнетите површини се пребојуваат со сите видови ѕидни дисперзни бои.

Својства

  • маса за израмнување, спремна за употреба;
  • едноставно нанесување;
  • за рачно нанесување;
  • добро прифаќање;
  • лесно брусење;
  • висока пареопропусност.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

1,5 - 2 kg/m2 за два наноса

Амбалажа

Канта 1.00 kg, 3.00 kg, 8.00 kg, 25.00 kg

 

Документи

Својства 
CE 15824
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk