JUBOGLET Elektrofix

Гипс за електроинсталатерски работи

Опис

Elektrofix e брзо врзувачка смеса направена врз база на гипс. Наменет е за прицврстување на електрични водови, електроинсталациски цевки, влезни и разводни дозни, и други куќишта при електроинсталатерските работи, а и за пополнување на инсталациски канали, подлабоки расцепи, фуги, пукнатини, дупки и вдлабнатини на внатрешни ѕидни и тавански површини. Површината може да се пребои со една од внатрешните ѕидни дисперзни бои.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаЛопаткаАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

11 kg/m2 за слој во дебелина од1 cm;

Амбалажа

Вреќа 2 kg, 20 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 13279
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk