Чести прашања

Санација на фасада по настаната поплава

Како да се санираат топлинско изолираните фасади после појава на поплава?

Обновливо боење на фасада

Би сакале да ја обновите фасадата на куќата во која живееме.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk