JUBIN Lasur

Проѕирен премаз за дрво

Опис

JUBIN Lasur е проѕирен премаз за дрво, погоден е за декоративна заштита на елементи на дрвени конструкции и други дрвени површини внатре и надвор од градежните објекти како што се: дрвени кровни конструкции, стреи и други оплати, дрвени огради, дрвена столарија и покуќнина и т.н. При поголема оптовареност на површините JUBIN LASUR го употребуваме како завршен премаз во системска заштита со JUBIN IMPREGNACIJA.

Својства

 • jа здржува видлива текстурата на дрвото;
 • производот не е штетен по околината и корисникот;
 • се одликува со брзо сушење;
 • без непријатен мирис;
 • нештетен по здравјето;
 • погоден за декоративна заштита на детски играчки и опрема за детски игралишта;
 • UV заштита од сонце;
 • едноставно нанесување;
 • особено ниска содржина на високои-спарливи органски соединенија (VOC).

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

60 - 80 ml/m2 (за еден нанос);

140 ml/m2 (за два наноса);

Амбалажа

Пластична кантичка 0.65 l, 2,25 l

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
За играчки и опрема за детски игралишта
m2
0 l
Нијанси
 • Нијанси по тон карта на JUB
 • Готови нијанси: безбоен ( 1), бел (1001), бор (2), тик (3), орев (4), ебоновина (5), махагони (7), палисандер (9), дав (93); круша (6)
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk