Bavalit

Декоративен малтер

Опис

Bavalit е двокомпонентен минерален малтер наменет е за декоративна заштита на фасадни и внатрешни ѕидни површини. Се употребува заедно со Akril emulzijа (компонента Б). Нанесениот малтер го карактеризира браздеста површина, слична на дабова кора.

Својства

  • висока цврстина;
  • добро пареопропусен и водоодбивен;
  • отпорен на атмосферски влијанија;
  • дополнителна заштита од алги и мувла.
  • бел; површината може да се пребои со фасадната боја Revitalcolor AG или Revitalcolorsilicate.

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошивачка

Компонента A: ca. 3,2 kg/m2

Компонента Б: ca. 0,4 kg/m2

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 998-1
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk