Сертификат за усогласеност »Safe for food contact«

Дрвото многу често се користи за површини, кои се во контакт со храна ( маси, колички, кујнски плотни дрвена украсна опрема... ) Затоа тоа дрво треба добро да се заштити и негува, затоа Ви ги препорачуваме слениве производи JUBIN Akrilin, JUBIN Decor Universal и JUBIN Lasur. Овие производи ги задоволуваат сите ЕУ законски стандарди и имаат добиено сертификат, за употреба на површини кои доаѓаат во допир со храна. (Statement of conformity 15/11454 and 15/29267, National Laboratory of Health, Environment and Food Maribor).

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk