Siliconecolor

Микроармирана силиконска фасадна боја

Опис

Siliconecolor е еколошка микроармирана силиконска фасадна боја, направена врз база на силиконски врзива и специјални додатоци, кои спречуваат појава на ѕидни алги и мувла. Бојата е погодна за боење на цврсти, погрубо малтерисани фасадни површини и за боење на фасадни површини каде што има видливи капиларни пукнатини.

Спаѓа во фасадни премази кои даваат најдобра целосна и трајна заштита на фасадата, а воедно најмалку апсорбираат нечистотија.

Својства

  • ефикасно го спречува развојот на мувла и алги;
  • ги премостува капиларните пукнатини (до 0,3 mm);
  • одлично пареопропусна;
  • долготрајно многу водоодбивна;
  • отпорна на атмосферски влијанија.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаАлатот го чистиме со водаВалјак

Потрошувачка

300 - 700 ml/m2 за два наноса.

Амбалажа

Канта 5l, 16l

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
Микроармирана боја - силикон
m2
0 l
Нијанси
  • бела (нијанса 1001);
  • база 1000, база 2000;
  • тон картата JUB (нијансите означени со *)

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk