Статии за обновување на кошници за пчели

Обновување на стари пчеларници

Дали се имате одлучено за декоративна заштита на старите пчеларници, кои се изложени на различните временски усло

Zaščita čebelnjakov

Производи за заштита на пчеларници

Меѓу производите за дрво, на пазарот се појавуваат два вида на премази и тоа: класични алкидни премази на баз

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk