Хидроизолација во бањи и санитарни простории

Во бањи и санитарни простории, секојдневно е присутна водата, затоа е потребно овие простории соодветно да се заштитат со хидроизолација. На овој начин се заштитуваме од непријатностите од протекување на водата а со тоа и поврзаните санациски работи. Сепак, дополнителниот слој на хидроизолација треба да се предвиди при самата градба на објектот, а потребно е да се знае дека со нејзино вградување ќе придобиеме некој mm во висина (зависно од избраното решение).

Системското решение HYDROSOL нуди квалитетно и трајно уредување на хидроизолацијата.

Компоненти на системот

Постапка

Производ

1

Основен премаз (цементна или варово - цементна подлога): Jukol Primer

2

Хидроизолација: 1. нанос Hidrozol Elastik

3

Хидроизолација: Hidrozol лента за дихтување или манжетна

4

Хидроизолација: 2. нанос Hidrozol Superflex или Hidrozol Elastik (кај Hidrozol Superflex како прв слој) + JUBIZOL арматурна мрежа (подна површина)

5

Хидроизолација: 3. нанос Hidrozol Superflex или Hidrozol Elastik

6

Лепење на керамика: Akrinol Elastik, Akrinol Flex

7

Фугирање: Fugalux

 

Сите детали за вградување на хидроизолација и керамички облоги се достапни во брошурата.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk