Jukolprimer

Длабински основен премаз

Опис

Jukolprimer е специјален длабински основен премаз кој се употребува за импрегнација на многу впивливи градежни подлоги пред боење со дисперзни бои, пред израмнување со маси за израмнување и пред вградување на тенкослојни декоративни малтери.

Својства

  • пенетрира длабоко во подлогата;

  • ја подобрува водоодбивноста на подлогата и ја егализира;

  • ги врзува правливите честички, кои не можеме да ги отстраниме со чистење;

  • овозможува подобро прифаќање;

  • ја зацврснува подлогата;

  • безбоен.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакMašinska prskalicaАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

90 - 100 ml/m2, зависно од впивливоста и рапавоста на подлогата.

Амбалажа

Канта 5l.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk