JUBIZOL Horizontal

JUBIZOL Horizontal

Опис

JUBIZOL Horizontal e контактен топлотноизолациски систем со завршен слој од керамички плочо за надворешни подни површини (балкони, тераси,…). Може да се вгради на нови и стари објекти, се употребува за индивидуални и големи семејни објекти како и на деловни и индустриски градби, погоден е како за новоградби, така и при санација на постоечки градби. Со JUBIZOL Horizontal истовремено се решава топлинската изолација на надворешните ѕидови на објектот, како и соодветна заштита на подните површини, од врнежи од дожд и од други атмосверски влијанија. Со вградување на системот JUBIZOL Horizontal добиваме ефективен начин за решавање на феноменот на топлински мостови во фасадата преку ладните места, како што се тераси и балкони, каде што се појавуваат големи загуби на топлина. Овој систем е тенкослоен, кој е изграден без притисок во дебелина од 5 инчи или повеќе, сепак, со својата инсталација, особено во случај на реконструкција на згради, се избегнува голема височина на преминот меѓу надворешниот и внатрешниот простор.Системот овозможува едноставно создавање на подна површина, карактеристична со брзо и релативно евтина конструкција. 

 

Изолациска подлога на подниот топлинскоизолациски систем JUBIZOL Horizontal е со плочи од експандиран полистирен.

Детали

Компоненти на JUBIZOL Horizontal

1

Основен премаз  - нанесен со четка во еден слој

HIDROZOL Elastik – прашкаста цементна хидроизолациска смеса

или

HIDROZOL Superflex – 2 компонентна цементна хидроизолациска смеса

2

Лепило

JUBIZOL Strong fix

3

Топлотна изолација

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS250-CS(10)200

на пример EUROTHERM EPS 200 

4

Дводелно пластично сидро

EJOT Ejoterm STR-U, EJOTHERM - STR U 2G (за дебелина  EPS > 60mm)*, EJOTHERM - STR U 2G 
(за дебелина  EPS > 120mm)***
Leskovec Plastično pritrdilo PP**, Pritrdilno sidro PSK**, pritrdilno sidro PPV*,
WKRET-MET LTX**, LTX**

* употреба при EPS ≥ 60 mm
** употреба при EPS ≥ 50 mm
*** употреба при EPS ≥ 80 mm

5

Основен израмнувачки слој – во три слоја, долен 2,5 mm, среден 2,5 и горен слој 1mm.

JUBIZOL STRONG FIX – прашкаста, со полимерни врзива оплеменета, цементана смеса, бара додаток на вода ~23 %. Составена е од цемент, минерални полнила, полимерни врзива и специјални додатоци. Потрошувачка  1,5 kg/m2 за mm дебел слој (прашак)

6

Мрежа за армирање

JUBIZOL стаклена мрежа за армирање
Стандардна мрежа (мрежа од стаклени влакна со големина на влакното помеѓу 3,5 и 4,7 mm). Тежина 160 g/m2

7

Хидроизолација во три слоја со вкупна дебелина од 3mm (во 2. слој се вградува JUBIZOL мрежа)

HIDROZOL Elastik – прашкаста цементна хидроизолациска смеса

или

HIDROZOL Superflex – 2 компонентна цементна хидроизолациска смеса

8

Лепка за керамика

AKRINOL Elastik - прашкасто, со полимерни врзива оплеменето, цементно лепило за керамика

9

Керамички слој

•    Керамички плочки, со слични форми, каде разликата во должина на страните на плочките на поминува 1:1,5 
•    Препорачана димензија - 30 cm x 30 cm

Документи

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk