Теорија на бои

Повеќе од 10.000 омилени бои JUPOL Gold

Просторите во кои живееме можат да бидат збогатени со бои, естетски распоредени и прилагодени на нашите сопствени же

Неочекувани идеи за боење на sидови

Архитектката Нина Штајнер вели дека менувањето на боите на ѕидовите е е

Психологија на боите и боите во просторот

Боите влијаат врз работата на нашиот ум и на нашите чувства.

Правила за употреба на бои во просторијата и совети за нивно кршење

Боите се еден од најважните градежни облици на дизајнот на просторот, како во архитектурата така и во дизајно

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk