Маси за дихтување

Juboflex MS

Juboflex MS

Juboflex MS

MS полимер - леплива маса за дихтување

Juboflex silikon

Juboflex silikon

Силиконска универзална маса за дихтување

Juboflex akril

Juboflex akril

Juboflex akril

Акрилна маса за дихтување

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk