Менаџмент

Управа

Sašo Kokalj, претседател на Управа
Dragan Stajić, претседател на Управа
Mitja Cesar, претседател на Управа

 

Надзорен одбор

Štefan Hoyer, претседател на Надзорен одбор
Stanislav Sraka, член на Надзорен одбор
Zlatka Zgonc Hoyer, член на Надзорен одбор

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk