JUBIZOL Acryl Finish T

декоративен акрилен пердашен малтер со гранулација 2.0 и 2.5.

Опис

JUBIZOL Acryl Finish T најдобар завршен пердашен малтер во JUBIZOL фасадните системи направени врз EPS и XPS плочи. За нанесениот малтер е карактеристична избраздена површина слична на дабова кора.

Својства

 • висока водоодбивност;
 • висока цврстина;
 • сразмерно висока пареопропусност;
 • добра отпорност на атмосферски влијанија;
 • дополнителна заштита од алги и мувла;
 • постојаност на секакви климатски услови;
 • добро се прифаќа на сите фино рапави градежни подлоги;
 • направен врз база на полимерни врзива.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

2,5 kg/m2 за гранулација 2.0;

3,2 kg/m2 за гранулација 2.5

Амбалажа

Канта 25 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Нијанси
 • бела (нијанса 1001);
 • малтери со гранулација 2.0;
 • тон карта JUB - нијанси со краен број 2, 3, 4 и 5.
 • малтери со гранулација 2.5;
 • тон карта JUB - нијанси со краен број 2, 3, 4 и 5.

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk