JUBIN Wood Primer

Основен премаз за дрво

Опис

JUBIN wood primer е бела покривна основна боја, која се употребува за заштита, „израмнување“ како и брусење на дрвото. Врвната формула обезбедува дрвото да диши и го штити од распаќање.

Својства

  • добра подлога за израмнување;
  • може да се бруси;
  • одлична пареопропусност;
  • едноставно за нанесување;
  • бела боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

8 - 10 m2/l за еден нанос.

Амбалажа

Кантичка 0,75 l

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

m2
0 l
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk