JUBIZOL Ultralight fix

Дебелослоен малтер за лепење

Опис

JUBIZOL Ultralight fix е дебелослоен високоеластичен, микроармиран цементен малтер во прав, облагороден со полимерни врзива и EPS гранулат. Се употребува, за лепење и за правење на основен малтер во JUBIZOL FASADА (EPS плочи, цврсти плочи и ламели од минерална волна), XPS плочи.

Својства

  • исклучително лесно се нанесува;
  • голема ефикасност;
  • може да се нанесува во слоеви со дебелина до 8mm;
  • високо еластичен;
  • добра пареопропусност;
  • сива боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Лепење: 3 – 4 kg/m2;

Основен малтер: ~1,2 kg/m2 (за 1mm дебелина).

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
CE ETAG 004JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk