Изолација

JUBIZOL EPS F - W0 035

Плоча од експандиран полистирен - EPS

JUBIZOL EPS F - W1 035

Плоча од експандиран полистирен - EPS

JUBIZOL EPS F Strong - S0

Фасаден EPS premium со висока водоодбивност

Плочи Fibran XPS Etics GF

Плочи Fibran XPS Etics GF

Фасадна плоча од екструдиран полистирен

Плочи од минерална волна

Плочи од минерална волна

Плочи од минерална волна за контактни фасади

Ламели од минерална волна

Ламели од минерална волна

Ламели од минерална волна за контактни на фасади

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk