JUBIN Decor Primer

Основна боја за дрво

Опис

JUBIN Decor Primer е бела основна боја за заштита на внатрешни и надворешни дрвени површини. Блокатор за танин и на тој начин ја спречува појавата од жолтеникави дамки на површината на дрвото.

Својства

 

  • производот не е штетен по околината и корисникот;
  • се одликува со брзо сушење;
  • без непријатен мирис;
  • нештетен по здравјето;
  • погоден за декоративна заштита на детски играчки и опрема за детски игралишта;
  • UV заштита од сонце;
  • едноставно нанесување;
  • особено ниска содржина на високо-испарливи органски соединенија (VOC);
  • бела боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

80 - 100 ml/m2 за еден нанос;

ca. 140 ml/m2 (за два наноса).

Амбалажа

Пластична кантичка 0.65 l,

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
За играчки и опрема за детски игралишта
m2
0 l
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk