JUBIZOL Decor - Beton look (изглед на бетон)

Изгледот на необработен и суров бетон во модерна архитектура е многу популарна за декорација на надворешните и внатрешните површини. Изразува сила, компактност и моќ.

JUBIZOL DECOR Beton look
JUBIZOL DECOR Beton look
JUBIZOL DECOR Beton look
JUBIZOL DECOR Beton look
JUBIZOL DECOR Beton look
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk