JUBIZOL Unixil Finish S 1.5 и 2.0

силоксанизиран акрилен измазнет малтер со гранулација 1.5, 2.0

Опис

Unixil G omet е наменет за декоративна заштита на сите видови на фасадни ѕидни површини на градежните објекти, а исто така и за повеќекатни згради со минимални кровни стреи. Бо критичните температурни периоди во летните месеци, можно е додавање на Jubizol Summer Finish additive. За нанесениот малтер е карактеристична рамномерната зрнеста површина.

Својства

  • добра водоодбивност и висока цврстина;
  • висока отпорност на атмосферски влијанија;
  • сразмерно висока пареопропусност;
  • погоден е како завршен малтер во контактните фасадни топлинско- изолациски ситеми од минерална волна;
  • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла;
  • направен врз база на полимерни врзива и силоксански додатоци
  • во критичните температурни периоди во летните месеци, можно е додавање на Jubizol Summer Finish additive.

.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаКружно пердашењеМешањеАлатот го чистиме со водаПиштол за прскање

Потрошувачка

2,5 kg/m2 за гранулација 1.5

3,1 kg/m2 за гранулација 2.0

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk