JUBIN Decor Universal

Покривна боја за дрво и метал

Опис

JUBIN Decor Universal е покривна боја за дрво и метал, направена врз база на водена дисперзија, погодна е за декоративна заштита на дрвени конструкции и други дрвени површини, внатре и надвор од градежните објекти, како што се: дрвени кровни конструкции, стреи и други оплати, дрвени огради, дрвена столарија и покуќнина и т.н. Во системска заштита на дрвените конструкции, внатре и надвор од градежните објекти, заедно со JUBIN DECOR PRIMER. Кога сакаме да го заштитиме дрвото од штетници се употребува JUBIN Impregnaciа. Бојата може да се употреби и за заштита на метал во внатрешни простории, (маси, радијатори, метални додатоци на мебелот) со предходна употреба на JUBIN Metal primer на водена база.

Својства

 

  • производот не е штетен по околината и корисникот;
  • се одликува со брзо сушење;
  • без непријатен мирис;
  • нештетен по здравјето;
  • погоден за декоративна заштита на детски играчки и опрема за детски игралишта;
  • UV заштита од сонце;
  • едноставно нанесување;
  • особено ниска содржина на високо-испарливи органски соединенија (VOC).

 

Совет

Со претходна употреба на соодветен основен премаз, погоден е за метал.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

60 do 80 ml/m2 за еден нанос,

140 ml/m2 за два наноса.

Амбалажа

Пластична кантичка 0.65 l

Пластична кантичка 2.25 l

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
За играчки и опрема за детски игралишта
m2
0 l
Нијанси
  • тон карта JUB
  • готови нијанси: бела (1001), жолта (2), окер (3), црвена (4), сина (5), зелена (6), сива(7), темно кафена (8) и црна (9)

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk