JUBIZOL Silicone Finish Т

Декоративен силиконски пердашен малтер со гранулација 2.0

Опис

Jubizol Silicone Finish Т е наменет за изработка на завршниот слој во Jubizol фасадните системи со изолација од минерални плочи / ламели, како и за изолација од EPS и XPS на објекти без или со минимални кровни стреи. Силиконскиот малтер е направен на основа на комбинација од силиконски и други полимерни врзива. За нанесениот малтер е карактеристично рамномерна зрнеста површина. Добро се прифаќа на сите фино рапави градежни подлоги.

Својства

  • висока цврстина;
  • добра пареопропусност;
  • долготрајна висока водоодбивност;
  • го намалува и нафаќањето на прав, саѓи и други нечистотии;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија;
  • постојан и на врнежи врз многу изложени фасадни површини од високи објекти со минимална кровна стреа;
  • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла;
  • малтерот е направен со комбинација одсиликонски и други полимерниврзива:
  • Во критични временски услови, во летниот период овој малтер може да се употребува без никаков ризик со додавање на JUBIZOL Summer Finish Additive.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

2,8 kg/m2

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL- Energy saving system (transparent)

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk