Семинар за архитекти и изведувачи 26.1.2021

„Новини во ЈУБ-овата производна програма во 2021 година “

? Локација: ЗООМ 

? Датум: 29 Јануари 2021 година

Почеток: 09:30 часот

Времетраење: 30 минути

 

Агенда:

09:20 - 09:30

Отворање на стручната средба и пријавувањ

09:30 - 09:40

  • JUPOL Latex transparent - латексна високоперива боја  во комбинација со декоративни кристали/DECOR Crystals,
  • JUPOL Trend Glitter -  д-р Изток Каменски

09:40 - 10:00

  • Jupol Antimicrob - Антимикробна боја, тренд кој надоаѓа во сегментот на внатрешни бои /Wellbeing segment/ 
  • Jupol Silver - нова високопокривна дисперзна боја, ТОП ИЗБОР  за секоја внатрешна површина/ инж.техн. Кузман Стефановск

 

Пријавување на :

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk