JUBIZOL EPS

EPS Фасаден систем по мерка

Опис

Систем по мерка на топлинска изолација од полистирен

JUBIZOL EPS системот се темели на знаењето и искуството кое го стекнавме минатите пет децении, со изградба на повеќе од десет милиони метри квадратни контактни топлинско изолациски фасадни системи со изолациска облога од експандиран полистирен. Системот ги задоволува потребите на најголемиот број на купувачи. Изведбата е едноставна, па поради тоа овој систем е прв избор на повеќето професионалци.

Карактеристики на фасадата

  • гаранција 10 години;
  • Избор на компоненти по мерка, со вистински сооднос на цената и квалитетот;
  • Систем со најнизок еколошки индикатор Δoi3;
  • Голем избор на отпорни нијанси во измазнета и пердашена структура;
  • Долготрајна отпорност на алги и мувла.

 

Детали

  • за сите видови на ѕидни подлоги;
  • за фасадни површини кои се заштитени од врнежи барем со минимална стреа;
  • за просечни, односно помалку сложени експлоатациски услови;
  • пред се за топлинска заштита на на нови и топлинска санација на спостоечки ниски станбени згради со висина до 22 m.

За системот JUBIZOL EPS е добиена Европска техничка согласност - ETA.

Документи

Својства 
EPD CERTIFIKAT

Состав на фасадниот систем  JUBIZOL EPS

Нанос

Состав

Производ

1

Изолациска облога

JUBIZOL EPS-F-W0 (бел, без преклоп)

2

Лепило

EPS lepilna malta 

Може да се употреби и Jubizol Lepilo, Jubizol Lepilna Malta, Ultralight Fix, Mikroair Fix, Strong Fix. 

3,5

Основен малтер

EPS lepilna malta

Може да се употреби и Jubizol Lepilo, Jubizol Lepilna Malta, Ultralight Fix, Mikroair Fix, Strong Fix. 

4

Армирање

JUBIZOL fasadna mrežica минимум 145 g/m2

6

Основен премаз

Jubizol Unigrund

Може да се употреби и Akril Emulzija, Silicateprimer, Siliconprimer, Acrylcolor. Употребата на овие основни премази зависи од изборот на завршниот малтер.

7

Завршна обработка

Jubizol Acryl Finish S 1,5 mm

Jubizol Acryl Finish S 2,0 mm

Jubizol Acryl Finish S 2,5 mm

Jubizol Acryl Finish T 2,0 mm

Jubizol Acryl Finish T 2,5 mm

Може да се употреби и Jubizol Silicate, Silocone, Unixil, Nano, Trend Finish S и T со гранулација 1,5 и 2 mm.

 За системот Jubizol EPS има добиено Европска техничка согласност - ETA. За ваквото одобрение еднаш годишно се врши контрола на производството од страна на Институтот за градежништво од Словенија - ZAG.

Jub Design Studio

Пристап

JUBIZOL Engineering

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk