Декоративна обработка на внатрешни површини со специјални ефекти

Декоративни техники

Сакате внатрешната површина на ѕидот да има уникатен дизајн како врежана кожна површина, кора на дрво, структура на...

Производи за декоративна обработка со специјални ефекти

Листа на производи за декоративна обработка на внатрешни ѕидни површини

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk