Hydrosol Classic

Хидроизолациска маса

Опис

Hydrosol Classic е сува индустриски подготвена смеса, направена врз база на цемент. Се употребува за изработка на хидроизолациска заштита на надворешни и внатрешни, бетонски и цементни површини, како на пр. резервоари за вода, канализациски системи, цоклиња, бетонски огради, потпорни ѕидови и т.н.

Својства

  • има добиено изјава за согласност за употреба во допир со вода за пиење;
  • ги задоволува барањата кајобјекти за добивање, чување и подготвување на вода за пиење;
  • ниска пропусност за Радон, со што е обезбедена заштита на градежните објекти од Радон;
  • одлична водонепропусност;
  • одлично прифаќање на подлогата;
  • ја спречува деградицијата на бетонот;
  • можност за боење и останати декоративни зафати;
  • сива боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Cca 1,5 kg/m2 за дебелина на нанос од 1 mm.

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk