JUBIZOL EPS lepilna malta

Малтер за лепење

Опис

JUBIZOL EPS lepilna malta се употребува само за лепење на EPS изолациски плочи и за правење на основен малтер во JUBIZOL EPS фасадниот систем..

Својства

  • високо еластичен;
  • многу пареопропусен;
  • сива боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со водаНазабена глетарка

Потрошувачка

Лепење: 3,5 – 5 kg/m2;

Основен малтер: 4,5 kg/m2

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE ETAG 004JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk