Боење на ѕидови во бањи

Која боја ја препорачувате за боење на ѕидови во бањата, доколку не сакаме да лепиме плочки?

 

Одговор

Ако имате цементно врзани подлоги, можете да употребите двокомпонентна боја за бетон Epoksil. Предходно препорачуваме вградување на хидроизолациска маса Hidrozol Super Flex.

За помали површини кои не се директно изложени на вода (над умивалникот, над или покрај кадата или во туш кабината, над плочките) препорачуваме употреба на внатрешни ѕидни бои како што се Jupol Stong или Jupol Latex.

 

Teхничка помош при вградување на хидроизолација и керамички плочки

Телефон

E-mail

Стефановски Кузман

071 / 228 - 162 или 02/ 24 54 - 027

kuzman.stefanovski@jub.com.mk

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk