JUBIZOL EPS F - W2

Бел фасаден EPS со дупки

Опис

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Плоча од експандиран полистирен (EPS), за топлинска изолација на контактни фасади при новоградби или за доизолирање на фасадни ѕидови.

Плочите содржат дупки кои досегаат до самата ивица на плочата (од надворешната страна по дебелината на плочата).

Својства

 • подобрена пареопропусност;
 • одличен топлотен изолатор;
 • мала водовпивливост;
 • постојан и издржлив;
 • ја смалува можноста за настанување на површинска кондензација на внатрешните страни на фасадните ѕидови;
 • заштита од преголема дилатација;
 • економична топлотна заштита на надворешните ѕидови;
 • има добри механички својства кајпомали оптоварувања;
 • еколошки.

Предност од вградување

 • одлично се прифаќа за лепак и малтер;
 • димензиски стабилен;
 • едноставен за вградување;
 • не иритира и не се рони.

 

Детали

Технички податоци

 • 4ширина / должина: 50 / 100 cm;
 • дебелина на плочите: 4 до 30 cm;
 • коефициент на топлинска спроводливост λ: 0,039 W/mK;
 • коефициент на дифузиска отпорност на водена пареа μ: 10;
 • класа на запалливост (EN 13501-1): E , во JUBIZOL системот B-s1,d0;
 • водовпивливост < 2%;
 • цврстина на истегнување правоаголно на површината: 150 kPa.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Пристап
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk