Renovirni omet

реновирен малтер
Renovirni omet

Опис

Renovirni omet е микроармирана фасадна маса за израмнување оплеменета на база полимерни врзива. Се употребува пред сe за санирање на распукани фасадни и внатрешни површини и за израмнување на грубо обработени површини: варовоцементни, цементни, акрилни, силикатни и други декоративни малтери. Погоден е за санација на термоизолациони системи и за обработка на ѕидови од поробетон..

Својства

  • хидрофобиран;
  • исклучително низок модул на еластичност;
  • сива боја.

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со водаПиштол за прскање

Потрошувачка

cca 1,4 kg/m2 /1mm

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
CE 998-1
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk