JUB Mагазин

Ова е нашиот 17 број на JUB Магазин, се надевам дека не ви додеваме, но и дека ви нудиме интересни и корисни информации.

  • JUB, Ви нуди решение за настанатите штети предизвикани од поплавите,
  • Енергетска Ефикасност - Jubizol Системи,
  • Нова рубрика - Вистина и заблуда...
  • Facebook - добитници на Наградан игра,
  • JUB Речник на стручни поими,
  • JUB Референтни објекти во Македонија.

Ви посакуваме денови без потреси и многу успеси.

Ваш JUB.

Доколку сакате овој број на JUB Магазин, да го добиете во печатена форма, пишете ни.

година   архива на претходните броеви  
2016

март

 
2015

март

септември

2014

март

септември

2013

февруари

септември

2012

февруари

септември

2011

февруари

септември

2010

март

септември

2009

март

септември

2008

октомври

 

 

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk