Заштита и боење на метални површини

Металните површини, особено надворешните, поради р ѓосување потребно е соодветно да се заштитат, изгледот на пребоената метална површина е поубав.

Производите на водена база не се штетни по околината и не се погодни за боење на метални површини.  Водената линија на производи е дополнета со рпоизводи на алкидна база, кои се употребуваат за заштита на надворешни површини.

Системски решенија со производи на водена база

Опис на проблемот/решение

Најчесто користен систем-начин и производ

Дополнително појаснување/совет

Боење на внатрешни површини

Премаз: 3x JUBIN Metal

 

или

 

Премаз: 2x JUBIN Metal primer

 

Premaz: 2x JUBIN Decor universal

Дополнителна можност: соодветна е за боење на обоени метали: алуминиум, цинк, бакар.

 

JUBIN Metal и JUBIN Decor universal можат да се нијансираат по тон карта JUMIX.

Заштита и боење на надворешни површини

Premaz: 4x JUBIN Metal

Пред обновувачкото боење, потребно е да се одстранат честичките и слабо врзаните делови на  површината.

 

JUBIN Metal може да се нијансира по тон карта JUMIX.

Заштита и боење на површини изложени на атмосферски влијанија

Премаз: 2x JUBIN Metal primer

 

Премаз: 2x JUBIN Metal

Пред обновувачкото боење, потребно е да се одстранат честичките и слабо врзаните делови на  површината.

 

JUBIN Metal може да се нијансира по тон карта JUMIX.

Заштита и боење на обоени метали на надворешни површини

Премаз: 1x JUBIN Metal primer

 

Премаз: 2x JUBIN Metal

Обоени метали: алуминиум, цинк, бакар.

 

JUBIN Metal може да се нијансира по тон карта JUMIX.

 

Системско решение со производи на алкидна база

Опис на проблемот/решение

Најчесто користен систем-начин и производ

Дополнително појаснување/совет

Заштита и боење надворешни пооптоварени површини

Премаз: 1 x JUBIN Metal primer

 

Премаз: 2 x JUBIN Email universal

 

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk