Маси за израмнување

Листа на маси за израмнување

Jubolin P-25 Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Jubolin P-50 Extra Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Jubolin Reparatur

Внатрешна маса за израмнување во туба

Jubolin Thermo

Топлотно изолациска внатрешна маса за израмнување

Juboglet

Внатрешна гипсана мaса за израмнување

Elektrofix

Гипс за електроинсталатерски работи

Jubofloor 1-10

Тенкослојна подна маса за израмнување

JUBOGLET Classic 1-4

Внатрешна прашкаста маса за израмнување

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk