Боење на бетонски површини

За трајно решение при функционалност и изглед на бетонот, потребно е соодветно да се заштити.

Опис на проблемот / решение Најчесто користен систем - постапки и производи

Боење на неоптоварени бетонски површини

Основен премаз: Jukol primer

 

Завршен премаз: Takril

Боење на оптоварени (катни) бетонски површини

Припрема на подлогата: пред нанесување на завршниот премаз, потребно е подлогата темелно да се исчисти

Завршен премаз: Epoksil

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk