JUBIZOL Decor - Stone wall (камен ѕид)

Камен како природен основен елемент на градбата е почесто употребуван, исто како што се користи за изградба на камени ѕидови. Декоративната техника дава допир на традицијата, стабилноста, тежината и престижот на објектот.

JUBIZOL DECOR Stone wall
JUBIZOL DECOR Stone wall
JUBIZOL DECOR Stone wall
JUBIZOL DECOR Stone wall
JUBIZOL DECOR Stone wall
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk