AKRIL emulzija

Акрилен основен премаз и пластификатор

Опис

ТОП ИЗБОР за сите видови минерални подлоги, соодветен и за гипс картонски плочи.

Својства

 • претставува поврзувачки мост меѓу подлогата и премазот;
 • ја егализира впивливоста на подлогата;
 • ги врзува правливите честички, кои не можеме да ги отстраниме со чистење;
 • овозможува подобро прифаќање;
 • ја зацврстува подлогата.
 • основен премаз пред боење со дисперзни бои, како и пред нанесување на минерални и акрилни малтери;
 • поврзувачки мост при врзувањето на стариот и новиот бетон;
 • како Б компонента, кај BAVALIT, JUBOLIN F и VALIT;
 • како додаток на некои спремни смеси за малтерисување (RENOVIRNI OMET) заради подобрување на технолошките особини и цврстината

Придобивки за инвеститорот/ изведувачот                                                                           

 • Одличен завршен изглед на филмот од бојата
 • Достапност во различни пакувања
 • Најдобар сооднос меѓу квалитетот и цената
 • Го продолжува времето на нанесување нареден слој
 • Овозможува оптимална потрошувачка на бојата
 • Погодност и повеќенаменост

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакАлатот го чистиме со вода

Подготовка и нанесување

Потрошувачка

 • 90 - 100 g/m2 (податок за неразреден премаз во нормално впивливи, фино рапави подлоги);

Време на сушење

 • Соодветно за понатамошна обработка (h): 4 до 6

Отпорност пред испирање со атмосферски врнежи (h): ~ 24

Амбалажа

 • Канта 1.00 kg, 5.00 kg, 18.00 kg

Документи

Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk