Akril emulzija

Акрилен основен премаз и пластификатор

Опис

Akril emulzijа се употребува како:

  • основен премаз пред боење со дисперзни бои, како и пред нанесување на минерални и акрилни малтери;
  • поврзувачки мост при врзувањето на стариот и новиот бетон;
  • како Б компонента, кај BAVALIT, JUBOLIN F и VALIT;
  • како додаток на некои спремни смеси за малтерисување (RENOVIRNI OMET) заради подобрување на технолошките особини и цврстината.

Својства

  • претставува поврзувачки мост меѓу подлогата и премазот;
  • ја егализира впивливоста на подлогата;
  • ги врзува правливите честички, кои не можеме да ги отстраниме со чистење;
  • овозможува подобро прифаќање;
  • ја зацврстува подлогата.
  • безбојна.

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

90 - 100 g/m2 (податок за неразреден премаз во нормално впивливи, фино рапави подлоги);

Амбалажа

Канта 1.00 kg, 5.00 kg, 18.00 kg

Документи

Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk