JUBOGLET Nivelin D

Дебелослојна маса за израмнување
JUBOGLET Nivelin D

Опис

Nivelin D е варово-цементна маса за израмнување. Се употребува за израмнување на поголеми нерамнини на внатрешни и надворешни минерални површини (до 5 mm во еден слој. За израмнување и поправка на недостатоци на внатрешни, погрубо обработени ѕидни и тавански подлоги или за измазнување на немалтерисани бетонски тавански и слични површини, како и за измазнување на помали фасадни површини. Израмнетите фасадни површини може да се премачкуваат со сите видови на фасадни бои, а пак внатрешните површини се бојат со било која внатрешна дисперзна ѕидна боја, или можат да се лепат сите видови на тапети.

Својства

  • исклучително лесно се измазнува и бруси;
  • при сушење исклучително малку се собира;
  • се одликува со низок еластичен модул;
  • висока водоодбивност;
  • хидрофобиран е;
  • бела боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
Пиштол за прскањеГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

1,5 kg за слој во дебелина од1 mm

Амбалажа

Вреќа 5.00 kg, 20.00 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 998-1
m2
0 kg
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk