JUPOL Classic

Внатрешна ѕидна боја

Опис

JUPOL Classic е ѕидна боја, со доверба 50 години. Се употребува за декоративна заштита на ѕидови и тавани во стамбени и деловни згради.

Новата подобрена формула на внатрешната ѕидна боја JUPOL Classic овозможува да  »Обојте повеќе«. Подобрената внатрешна боја JUPOL Classic се разредува со вода до 15%, се добива поубав нанос и растегливост на бојата, без видни траги од ваљакот. Пребоената површина со бојата  JUPOL Classic има фина структура и прекрасен изглед на бојата филмот.

Својства

 • новата формула овозможува поголема покривност - 15 l до 100 m2;
 • до 20% повеќе пребоени површини;
 • едноставно нанесување;
 • подобар изглед на филмот на бојата;
 • висока белина;
 • висока пареопропусност и покривност;
 • еколошка боја - исклучително ниска содржина на лесно испарливи органски материи;
 • едноставно нанесување;
 • отпорна на суво триење.

Детали

Подготовка и нанесување 
ВалјакЧеткаSzórásra alkalmasАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

150 - 190 ml/m2 за двослоен нанос

 

Амбалажа

Канта 2.00 l, 5.00 l, 10.00 l, 12.50 l, 15.00 l

Својства 
Piktogram A_jan2020
m2
0 l
Нијанси
 • бала (нијанса 1001);
 • тон карта JUB (нијанси означени со последен број 3, 4, и 5);
 • NCS тон карта (пастелни нијанси);
 • до пастелни нијанси може да се нијансира со Dipi color, Dipi Supercolor или со Dipi koncentrat.

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
JUPOL Classic
JUPOL Classic
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk