Санација на бетонски површини

JUBOSAN C110

JUBOSAN C110

Антикор врзивен малтер

JUBOSAN C120

JUBOSAN C120

Груб репрофилирачки малтер

JUBOSAN C130

JUBOSAN C130

Бетонски фасаден кит

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk