JUBIZOL EPS F - W1 035

Плоча од експандиран полистирен - EPS

Опис

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Плоча од експандиран полистирен - (EPS) за топлинска изолација на контактни фасади и фасадни системи во склад со ETAG 004 кај новоградби или за санација на сите видови на ѕидови. Представува економична топлинска заштита на надворешни ѕидови.

Својства

 • одличен топлински изолатор;
 • мало впивање на вода;
 • постојан и траен;
 • пареипропусен;
 • има добри механички својства при мали тежини;
 • ја намалува можноста од настанување на површинска кондензација на внатрешните страни од фасадните ѕидови;
 • топлотна стабилност на надворешните ѕидови во летните месеци и заштита од поголеми дилатациски движења;
 • не е штетен за околината.

Предности при вградување

 • преклопот оневозможува навлегување на лепилата помеѓу споевите на плочите;
 • одлично прифаќање на лепила на основни малтери;
 • димензиски стабилен;
 • не иритира и не се рони;
 • едноставен за вградување.

Детали

Технички податоци

 • ширина / должина: 50 / 100 cm;
 • дебелина на плоча: 5 до 20 cm;
 • коефициент на топлинска спроводливост λ: 0,035 W/mK;
 • коефициент на дифузиски отпор на водена пареа μ: 20 - 40;
 • класа на огноотпорност (EN 13501-1): E;
 • цврстина на затегање под прав агол на површината: 150 kPa.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
JUBIZOL- Energy saving system (transparent)
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk