Израмнување и мазнење на ѕидни и тавански површини

Целосен изглед на внатрешните ѕидни и тавански површини може да се постигне само доколку пред боењето, или декоративната обработка, соодветно ги израмниме, ги закрпиме оштетувањата: вдлабнатини, дупки, пукнатини, гребнатини  и сл. и ги измазниме (изглетуваме). Во продолжение ќе Ви ги претставиме најчестите примери на примена и применетите решенија.

Опис на преоблемот/решение

Најчесто користен систем - постапки и производи

Поправка на оштетувања на внатрешни ѕидни површини

Израмнување: Jubolin Reparatur (може: Hobi kit, Juboglet)

 

Боење: внатрешна боја од групата на JUPOL

Бандажирање и измазнување на облоги од гипс картонски плочи

Основен премаз: Akril emulzija (по потреба)

 

Бандажирање на плочи и поправка на оштетувањата:  Juboglet, трака за бандажирање

 

Измазнување: Jubolin P-50 (може: Jubolin, Jubolin P-25, Nivelin, Juboglet)

 

Боење: Внатрешна боја од групата на JUPOL

Прицврстување на цевки за инсталации, полнење на канали, крпење на оштетени малтери и измазнување на ѕидни површини.

Основен премаз: Akril emulzija (по потреба)

 

Лепење на инсталациски цевки: Elektrofix

 

Полнење на инсталациски канали: Elektrofix (може: Hobi kit)

 

Поправка на ошетениот малтер: Renovirni omet (може: Juboglet)

 

Измазнување: Jubolin P-25 (може: Jubolin, Jubolin P-50, Nivelin, Juboglet)

 

Боење:внатрешна боја од групатана JUPOL

Прицврстување на цевки за инсталации, полнење на канали, измазнување на немалтерисани бетонски површини.

Основен премаз: Akril emulzija (по потреба)

 

Лепење на инсталациски цевки: Elektrofix

 

Полнење на инсталациски канали: Elektrofix (може: Hobi Kit)

 

Израмнување: Juboglet

 

Измазнување: Jubolin P-25 (може: Nivelin D, Juboglet)

 

Боење: внатрешна боја од групата на JUPOL

Ѕидање со поробетонски блокови, прицврстување на цевки за инсталации и полнење на канали, израмнување и измазнување на ѕидни површини.

Ѕидање и лепење на поробетонски блокови: Akrinol

 

Основен премаз: Akril emulzija

 

Лепење на инсталациски цевки: Elektrofix

 

Полнење на инсталациски канали: Elektrofix (може: Hobi Kit)

 

Израмнување: Renovirni omet, пластифицирана стаклена мрежичка, појачан аголник

ИзмазнувањеJubolin P-25 (може: Jubolin,Jubolin P-50, Nivelin, Juboglet)

 

Боење: внатрешна боја од групата на JUPOL

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk