AKRINOL Uniflex white

Бело подобрено лепило за керамика
AKRINOL Uniflex white

Опис

ТОП ИЗБОР за оптоварени внатрешни површини (скалила, ходници, гаражи) и средно оптоварени надворешни површини, пред се за лепење на проѕирни облоги од бел камен и мермер.

Својства

  • Можно нанесување до 10 mm
  • Одлично прифаќање
  • Добра еластичност

Придобивки за инвеститорот/изведувачот

  • Не доаѓа до прошарување кај светлите фугирни маси
  • Не доаѓа до проѕирање кај проѕирните подлоги 
  • Можност за израмнување на помали нерамнини
  • Продолжено отворено време
  • Заштеда на време при чистење на фугите

Детали

Подготовка и нанесување 
Назабена глетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

  • 2-3 kg/m2 

Амбалажа

  • Канта од 25kg

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
NovoCE 12004
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk