JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Декоративен измазнет малтер со обоен мермерен гранулат

Опис

Jubizol Kulirplast 1.8 premium е приподен мермерен гранулат, обоен со иновативна технологија за бои со UV постојани погменти, кој му дава одлична отпорност на атмосферски влијанија и висока водоодбивност. Kulirplast 1.8 Premium е наменет за декоративна заштита на сите видови фино обработени внатрешни и надворешни површини, а посебно цоклиња. .

Својства

  • зголемена заштита од UV зрачење;
  • рамномерен зрнест изглед;
  • висока водоодбивност, цврстина;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија;
  • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

4,0 kg/m2

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

 

m2
0 kg
Спремни нијанси 
KPP 1.8 405P
KPP 1.8 440P
KPP 1.8 445P
KPP 1.8 450P
KPP 1.8 455P
KPP 1.8 470P
KPP 1.8 480P
KPP 1.8 490P
KPP 1.8 495P
KPP 1.8 600P
KPP 1.8 605P
KPP 1.8 610
KPP 1.8 615
KPP 1.8 625
KPP 1.8 630
KPP 1.8 635
KPP 1.8 640
KPP 1.8 645
KPP 1.8 655
KPP 1.8 660
KPP 1.8 665
KPP 1.8 670
KPP 1.8 675
KPP 1.8 685

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk