Статии за заштита на дрво и метал

Заштита на дрвото

Во списанието Градбеник пишува за тоа какви сé видови на распаѓање на дрвото постојат и како истото да с

Сертификат за усогласеност »Safe for food contact«

Дрвото многу често се користи за површини, кои се во контакт со храна ( маси, колички, кујнски плотн

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk