Hydrosol Elastic

Еластична хидроизолациска маса

Опис

Hydrosol Elastic е смеса направен на база на цемент, која се употребува за еластична хидоизолација на надворешни и внатрешни површини за заштита од вода и влага. Погодна е за бетонски и цементни површини во бањи, на балкони, тераси, во базени пред вградување на керамички облоги, како и за заштита на вкопани градежни објекти во земја. Може да се бои или на неа да се вградат керамички облоги.

Својства

  • има добиено изјава за согласност за употреба во допир со вода за пиење;
  • ги задоволува барањата кај објекти за добивање, чување и подготвување на вода за пиење;
  • ниска пропусност за Радон, со што е обезбедена заштита на градежните објекти од Радон;
  • еластичен е, со долготрајна водонепропусна заштита;
  • одлично прифаќање на подлогата (и на стара керамика);
  • отпорен на позитивен и негативен притисок на водата;
  • ефикасно ги штити деловите на објектите од продирање на подземна влага;
  • за површини со посебни барања;
  • сива боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Cca. 1,5 kg/m2 за еден слој во дебелина од1 mm.

Амбалажа

Вреќа 18 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
AKRINOL Elastic - Flexibility
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk