JUBIZOL Mineral Finish S

Минерален измазнет малтер со гранулација 1.5

Опис

Jubizol Mineral Finish S е направен на основа на бел цемент, хидрирана вар, минерални полнила и други додатоци. Наменет е за декоративна заштита на фасадни и внатрешни ѕидни површини. За нанесениот малтер е карактеристично рамномерна зрнеста површина.

Својства

  • исклучителна висока пареопропусност;
  • висока цврстина;
  • добро прифаќање на подлогата;
  • отпорност на атмосферски влијанија;
  • бела боја (површината може да се пребои со фасадна боја Revitalcolor AG или Revitalcolor Silicate.)

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаПиштол за прскањеМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

2,6 kg/m2

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Нијанси
  • бел;
  • фасадата може да се пребои со фасадната боја Revitalcolor AG или Revitalcolor Silicate.

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk