Подготовка на подлогата

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

Универзален основен премаз за декоративни малтери

REVITAL Primer New generation

REVITAL Primer New generation

Егализациски основен премаз за премостување микропукнатини

Silicone primer

Siliconeprimer

Siliconeprimer

Силиконски основен премаз

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk