JUBOSAN W110

санирен шприц WTA

Опис

Jubosan W110 sanirni obrizg е индустриски припремена мешавина од малтери, изработена на цементна база, органски додатоци, како и специјални минерални полнила. Има функција за шприцање пред нанесување на JUBOSAN W120. Заедно со JUBOSAN W120 и JUBOSAN W130 создава 3K систем за санација на влажни ѕидови, којсистем одговара на сите барања. Заедно со JUBOSAN W130 создава 2K систем за санација на влажните ѕидови..

Својства

  • дава исклучителни резултати при санација на влажните и со соли натопените ѕидови;
  • добро прифаќање на подлогата;
  • ја зацврстува подлогата;
  • го изедначува впивањето на влагата од подлогата;
  • премостува помеѓу старата и новата подлога;
  • основа при вградување на основниот санационен малтер или JUBOSAN W130;
  • eдноставна подготовка и нанесување;
  • сива боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЛопаткаАлатот го чистиме со водаФангла

Потрошувачка

7-12 kg/m2

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 998-1
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk