JUBIZOL Smooth

JUBIZOL Smooth

Опис

Фасадниот топлинскоизолациониот систем JUBIZOL Smooth е наменет за изработка на мазна фасада за топлинска заштита на нови и санација на постоечки објекти со висина до 22 метри, на станбени, деловни и други објекти. Соодветен е за сите видови на масивни подлоги. Објекти со или без минимална кровна стреа. Системот е исто така погоден за најсложените услови на експлоатација, дури и во многу загадени средини.

Детали

Компоненти

 

р.б.

Состав

Производ

Дебелина

Потрошувачка

Време на сушење
(T=+20°C RH=65%)

1

Лепило

JUBIZOL Ultralight fix, JUBIZOL STRONG fix или JUBIZOL Lepilna malta

0,5 – 1,5 cm

3,0 – 4,0 kg/m2

2 – 3 дена

2

Топлинско изолациски слој

JUBIZOL EPS F (W, W035, G, G0 SunStop, G0 SunStop Premium, Strong S0, Strong S0 GRAPHITE)*

во склад со градбенофизичката пресметка  – JUBIZOL ENGINEERING

~ 1,05 m2/m2

/

3

Типли за прицврстување

Дводелни пластични сидра **

/

во склад со пресметката во - JUBIZOL ENGINEERING

/

4

Основен малтер

JUBIZOL Ultralight fix, JUBIZOL STRONG fix или JUBIZOL lepilna malta (на EPS плочи)

~4 - 6 mm 

~1,2 kg/m2 – JUT или ~1,5 kg/m2 – JLM или JST (за 1 mm дебелина)

4 - 6 дена

5

Мрежа за армирање

JUBIZOL фасадна мрежа најмалку 160 g/m2

/

1,1 m2/m2

/

6

Основен премаз

JUBIZOL UNIGRUND – (нијанса што поприближна на нијансата на малтерот)

~0,1 mm

~150 g/m2

1 ден

7

Звршна обработка

JUBIZOL FINISH S 1,0 mm 

~1,5 mm

~2,1 kg/m2

/

* (плочите од експандиран полистирен JUBIZOL EPS F- со дебелина 50 до 300 mm, мораат да ги исполнуваат најмалку следниве барања: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1- TR150-BS100-CS(10)70 – потврдено со изјава за согласност

** Листа на пластични дводелни раздвоени сидра во техничкиот лист

Документи

Нијанси

Во топлотноизолацискиот систем JUBIZOL SMOOTH дозволена е употреба на малтери со пастелни нијанси, отпорни на светлина (вредност Y) поголема од вреност 25. вградување на дилатациски профилие, е потребно на секои  20 до 25 m фасадна површина.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk